Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelinde kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği politikalarımız yer alırken, risk yönetimi, etik ve kurumsal yönetim anlayışımız da belirleyici olmaktadır. Stratejimizin temel bileşenleri; mevzuata uyum, yüksek müşteri memnuniyeti, operasyonel verimlilik, doğal sermayenin korunması, çevresel ve toplumsal risklerin en aza indirilmesi ve daha çevreci üretimdir.