Genel Müdürümüzün Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

2019 yılı dünyada resesyon korkusu ile başladı; ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Brexit konusundaki belirsizlikler ve Avrupa ekonomilerinden gelen olumsuz göstergelerin ve artan jeopolitik risklerin de etkisi ile FED ve Avrupa Merkez Bankası gevşek para politikasına geçiş yaparak, faiz indirimine gitti. Bu gelişmeler, gelişen piyasalarda borsaları olumlu etkilerken, Türkiye’de de dengelenme sürecini destekledi. 2018 yılı son çeyreğinde negatife dönen Türkiye ekonomisi, 2019 yılının ilk iki çeyreğinde de negatif seyrettikten sonra, üçüncü çeyrekte %1, dördüncü çeyrekte ise %6 büyüme ile 2019 yılını %0,9 büyüme ile kapattı. 2019 yılı ikinci yarısında, döviz kurundaki dalgalanmanın azalması, ihracat ve turizm gelirlerinin güçlü seyretmesi ile, ekonomide ılımlı bir toparlanma gerçekleşti. Makroekonomide yaşanan yavaşlamanın yanı sıra petrol arzında ve petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar ve döviz kurlarında TL aleyhine gerçekleşen gelişmeler ile Türkiye enerji sektörü, 2019 yılında, düşük elektrik fiyatları, yüksek yakıt ve işletme maliyetleri ve ağırlaşan fonlama koşullarının etkisinde kaldı. 2019 yılının zor şartlarına rağmen, enerji sektöründe 31 yılı bulan deneyimimiz ve ulaştığımız 1.224 MW’lık kurulu gücümüz ile Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden biri olarak, operasyonlarımızı sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürebilmek amacıyla tüm fırsatları takip ettik ve piyasadaki belirsizliklere rağmen, operasyonel ve finansal anlamda gurur verici başarılar elde ettik. Şirketimiz 2019 yılında, 1,8 milyar TL ciro, 346 milyon TL FVAÖK ve 6,9 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşarak başarılı bir seneyi geride bıraktı. Dengeli üretim portföyü ve operasyonel kârlılığı artırmaya yönelik proaktif yaklaşımının da etkisiyle Şirketimiz 2019 yılında, tarihindeki en yüksek FVAÖK’ü yaratmıştır. Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden biri olarak, 2019 yılında da ülkemize hizmet için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Temel stratejimiz kapsamında; mevcut santrallerimizi piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletirken, piyasada şirketimize katma değer yaratacak her türlü fikir ve projeyi de takip ederek geliştirdik. Finansal sürdürülebilirliğin en önemli başlık haline geldiği 2019 yılında, mali yapımızı sağlamlaştırmak ve piyasa faaliyetlerimizi daha rahat ve daha kuvvetli bir yapı içinde yürütebilmek için Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında, şirketimizin 859 milyon ABD Doları tutarındaki mevcut kredi borcunun tamamının, şirketimizin nakit yaratma kapasitesi ile paralel olarak, uzun vadeye yayılmış geri ödeme planı ve şirketimiz lehine avantajlı koşullar ile refinansmanını sağladık. Buna ek olarak kredinin önemli bir kısmının Türk Lirası’na çevrilmesi ile şirketimizin kur riskine maruziyetini de azaltarak, kur dalgalanmalarına karşı hassasiyetimizi de azaltmış olduk. Kredinin yeniden yapılandırılması ile rahatlayan nakit akışımız sayesinde, Şirketimizin rekabetçi konumu daha da pekişecektir. Ayrıca 2019 yılında yeniden yapılandırmanın yanı sıra, Şirketimizin varlıklarında, yeniden değerleme suretiyle meydana gelen değer artışları da mali durumumuzu olumlu etkiledi. Daha sağlam mali yapımız ve ulaştığımız 1.224 MW kurulu gücümüz ile Türkiye enerji ihtiyacının %3’ünü karşılarken, faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için çalışıyoruz. 2019 yılında yüksek seyreden hidroelektrik üretim sebebiyle, piyasa fiyatlarının düşük gerçekleşmesi, vadeli piyasalardaki düşük ticaret hacmi gibi kısıtlayıcı faktörlere rağmen Akenerji, dengeli üretim portföyü, ticaretteki tecrübesi, proaktif ve yenilikçi yaklaşımları ile operasyonel kârlılık açısından başarılı olmuştur. Türkiye elektrik piyasalarında aktif ve öncü rolünü devam ettiren Akenerji, spekülatif ticaret tarafında, Türkiye enerji piyasasının likiditesinin son yıllarda azalmasıyla beraber, risk yönetimi ve etki alanını genişletme stratejileri ile yurt dışı elektrik piyasalarında ticaret hacmini 2018 yılına göre 2,5 katına çıkartmış, fiziksel ve finansal ürünlerden yararlanarak 5 ülkede 217 GWh’lik işlem hacmine ulaşmıştır. Türkiye Enerji Piyasasında da sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi teknolojileri altyapısı sayesinde, 3. Taraf santrallerine sağladığımız santral yönetim hizmetlerimizi, ek bir yatırıma ihtiyaç duymadan artırarak, hizmet verdiğimiz santral sayısını 10’a, toplam kurulu gücü de 300 MW’a arttırdık. Akenerji olarak, elektrik piyasasının yanı sıra, doğal gaz piyasasını da yakından takip etmekteyiz. 2020 yılı için spot piyasada daha aktif olma stratejisiyle, doğal gaz lisansımızı aktive ettik ve spot piyasada faaliyet gösterebilmek için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönemde, LNG ya da spot gaz ithalatı koşullarını değerlendirerek, hem doğal gaz tedarik maliyetimizi düşürmeyi, hem de doğal gaz ticaret ve satışında etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz. Akenerji, elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki faaliyetlerinin yanı sıra, son yıllarda enerji sektöründe en önemli başlık haline gelen, “Enerji Verimliliği” alanında yürüttüğü projelerle de değer yaratmaya devam ediyor. 2015 yılında, enerji sektöründe, yenilikçi bir adım niteliğinde başlamış olduğumuz “Enerji Servisleri” hizmetleriyle, öngördüğümüz katma değeri, gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde kanıtlayarak, bu alanda hızlı, yenilikçi ve rekabetçi adımlarla ilerleyeceğimizi göstermiş olduk. İşletmelere herhangi bir ek yatırım yaptırmadan sürdürdüğü projeler ile Akenerji Enerji Servisleri, 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeleri ile elektrik enerjisinde ortalama %35 ve doğal gazda ortalama %55 verimlilik değerleri ile 2019 yılında da sektöründe en yüksek enerji verimliliği sağlayan firma olmaya devam etmiştir. Yarattığı verimlilik değerlerine ek olarak, işletmelerin konfor standartlarını da optimum seviyeye taşıyan Akenerji Enerji Servisleri, tesislerin işletme bakım maliyetlerini de düşürüp, cihaz ömürlerinin uzamasını sağlayarak, faaliyet gösterdiği tesislere değer katmıştır. Akenerji, 2019 yılında da Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan şirketlerden biri olmaya devam etti. İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018” araştırmasında yerini alan Akenerji, listeye bu yıl 161. sıradan girdi. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasında da Akenerji, 128. sıradaki yerini aldı.

Sektörün önde gelen oyuncularından olan Akenerji, enerji piyasası ile ilgili her platformda da sektöre destek olmayı sürdürdü. 2019’da İstanbul’da iki gün boyunca devam eden ISTRADE’in en büyük sponsorlarından biriydik. Türkiye enerji sektörünün tüm oyuncularını bir araya getiren ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde Antalya’da düzenlenen “Türkiye Enerji Zirvesi”ne “Premium” sponsor olarak destek verdik. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde ise “Enerji Sponsoru” olduk. Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetlerimize, önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 yılında da devam ettik. Tüm faaliyetlerimizde, ülkemize değer katmak, çevreye katkıda bulunmak ve topluma yararlı olmak hep temel ilkemiz oldu. Santral bölgelerinde düzenlediğimiz yerel halkı bilinçlendirme toplantıları ile topluma olan saygımızı, GRI Sürdürülebilirlik Raporumuzla yüksek standartlı, çevreye ve topluma duyarlı hizmet anlayışımızı pekiştirdik. Akenerji’nin Himmetli ve Gökkaya santrallerinin bulunduğu Adana’nın Saimbeyli İlçesindeki çocuklar, bu yıl yine katkılarımızla düzenlenen “Uçurtma Şenliği”nde buluştu. Yine aynı bölgede, Saimbeyli Kaymakamlığı ve Emniyet Amirliği işbirliği ile Adana’ya ulaştırdığımız oyuncaklar çocuklarla buluştu. Himmetli Ortaokulu ve Yardibi Ortaoba İlkokulu’ndaki çocukların yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değerdi. 2019 yılında dünyada, Türkiye’de ve sektörümüzde yaşanan birçok belirsizlik ve olumsuzluğa rağmen, Akenerji olarak, proaktif yaklaşımımız ve zamanında aldığımız doğru kararlarla, 2019 yılında finansal ve operasyonel anlamda başarılı sonuçlara imza attık. Çalışanlarımızın özveri ile sergilediği etkin ekip çalışması, yardımlaşma ve verimli işbirlikleri sayesinde, yıl içinde karşılaştığımız zorlukları göğüsleyerek, tüm bu zorluklardan mümkün olan en iyi koşullarda çıkabildik. 2020 yılında da bu anlayışımızı devam ettirerek, çalışanlarımızla birlikte önemli başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır.

Sevgi ve saygılarımla.

Serhan GENÇER

Genel Müdür