Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensipler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz.