CEZ Group

Genel Merkezi Çek Cumhuriyeti’nde bulunan ČEZ Group, birçok Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesi ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren entegre bir enerji grubudur. Grubun ana faaliyet alanı, elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı, doğal gaz ticareti ile satışı, kömür çıkarımı ve enerji hizmetleridir. ČEZ Group şirketleri, 26.000 üzerinde çalışanı ile faaliyet gösterir.

ČEZ a.s. isimli ana şirketin en büyük hissedarı (27 Mayıs 2016 itibarıyla) toplam Şirket hisselerinin yaklaşık %70’ine sahip Çek Cumhuriyeti’dir. CEZ a.s.’nin hisseleri Prag ve Varşova borsalarına kote olup PX ve WIG-CEE endekslerine dâhildir.

ČEZ Group’un misyonu, müşterilerine ve bir bütün olarak topluma güvenli, güvenilir ve pozitif enerji sağlamaktır. ČEZ Group’un vizyonu ise enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve hayat kalitesinin artırılması için yeniliği getirmektir. ČEZ Group’un stratejisi, Avrupa enerji piyasasının önemli dönüşümünü yansıtır. ČEZ Group, enerji varlıklarını mümkün olan en etkin şekilde işletmeyi hedeflerken, merkezi olmayan ve sıfır emisyon neslinin büyüyen payına uyum sağlamayı istemektedir. Önceliklerinden bir diğeri ise, elektrik ve gaz satışı ile sinerjik bir şekilde müşterilerine geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunmaktır. Üçüncü önceliği ise, Orta Avrupa bölgesine yoğunlaşarak umut vadeden enerji varlıklarına aktif olarak yatırım yapmak ve gelişimin ilk safhalarında gelişmiş teknolojilerini desteklemektir.

Çek Cumhuriyeti’nde bulunan ČEZ Group şirketleri, kömür çıkarır ve satar; elektrik ile ısı üretir ve dağıtır; elektrik ve diğer emtialarının ticaretini yapar; nihai müşteriye elektrik, ısı ve doğalgaz satar, elektrik üretim ve saklama hizmetleri ile özellikle enerji tasarrufu başta olmak üzere diğer benzeri hizmetler verir. Enerji üretim portföyleri; nükleer, kömüre dayalı, gaz, hidroelektrik, fotovoltaik, rüzgar ve biyogaz  kaynaklarını içerir. ČEZ Group’un kilit nokta olarak değerlendirilen Çek Cumhuriyeti piyasasındaki etkin varlığını sürdürebilmek adına, Group’un portföyü kapsamlı olarak yenilenir, iyileştirilir ve geliştirilirken; dağıtım kanalları da ayrıca güncellenmektedir.

ČEZ Group’un yurtdışındaki başlıca faaliyetleri; elektrik dağıtımı, üretimi, ticareti ve satışıdır. ČEZ Group, Almanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ile Slovakya’daki üretim ve dağıtım varlıklarının sahibi ya da ortağı konumundadır. ČEZ Group’un Hollanda ve İrlanda’da kurulu iştirakleri, holding şirketleri ve finansman sağlayan şirketlerdir.

ČEZ Group Almanya’da birçok rüzgar parkı işletmekle birlikte, INVEN CAPITAL isimli yatırım fonu ile yeni merkezi olmayan enerjide aktiftir. ČEZ Group, Polonya’da iki adet maden kömürüne dayalı termik santral ve ülkenin Çek Cumhuriyeti sınırı yakınında iki adet hidroelektrik santral işletmektedir. Ayrıca rüzgâr santrali hazırlayan bir geliştiricinin sahibidir. Romanya’da ise hidroelektrik santraller ile Avrupa’daki en büyük kıyı rüzgar parkı işletmektedir; ayrıca elektrik dağıtım ve satışını da gerçekleştirir. Bulgaristan’da ülkenin batı kesimine elektrik dağıtıp satar. Türkiye’de ČEZ Group ve Türkiye’deki ortağı ile bir dağıtım ve satış şirketi işletirken, gaz yakıtlı, hidroelektrik santralleri ile rüzgâr santrallerinden elektrik üretmektedir.

ČEZ Group, birçok Avrupa ülkesinde elektrik ve diğer emtiaların toptan satış piyasalarında ticari faaliyetlerini yürütmektedir. ČEZ Group, sadece Çek Cumhuriyeti’ndeki nihai müşteriye değil aynı zamanda Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, Polonya ve Slovakya’daki nihai müşterilere de elektrik ya da doğal gaz satmaktadır.

ČEZ Group’un faaliyetleri; çalışanlara, topluma ve çevreye karşı sorumlu olmayı da içeren oldukça sıkı etik standartlar kapsamında yürütülür. Bu faaliyetler çerçevesinde ČEZ Group, sürdürülebilir gelişim ilkelerini benimserken enerji verimliliğini destekler, yeni teknolojilerin kullanımını teşvik eder ve çalışanların mesleki gelişimini destekleyecek bir ortam yaratır. Kurum kültürü, ČEZ Group’un değerini artırmak için iç verimlilikte güvenlik ile kesintisiz büyümeyi vurgulamaktadır.

Detaylı bilgi için ČEZ Group’un internet sitesini www.cez.cz/en ziyaret edebilirsiniz.