Akenerji̇ 2014 Dönemi Sürdürülebi̇lirlik Raporu’nu yayınladı

“Akenerji olarak, GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi’nin en son versiyonu G4’ü kullanarak Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan ilk Türk enerji şirketi olmanın, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Akenerji’nin sürdürülebilirlik anlayışı, kurumsal stratejimizin temel bileşenleri olan; mevzuata uyum, yüksek müşteri memnuniyeti, operasyonel verimlilik, doğal kaynakların korunması, çevresel ve toplumsal risklerin en aza indirilmesi ve daha çevreci üretim prensiplerine entegre olmuştur. Bu prensipler doğrultusunda 2014 yılında hayata geçirdiğimiz çevresel, sosyal ve ekonomik uygulamalar ile bu çabalar sonucu elde ettiğimiz performansımızı bu yıl üçüncüsünü yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz ile paylaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Raporumuzun içeriğini, geçen yıl olduğu gibi yine Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) İlkelerini referans alarak hazırladık ve GRI-G4 standardında yayınlayadık.

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız


Enerji Satışı ve Ticareti İçin: +90 (212) 393 50 40 / satis@akenerji.com.tr
© 2015 Akenerji tarafından. Tüm hakları saklıdır.