Faaliyetlerimiz

Akenerji Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketidir. Türkiye enerji sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akenerji, sektördeki 29 yılı aşan deneyimi ile elektrik üretiminin yanı sıra, toptan enerji ticareti konusunda da faaliyet gösteren entegre bir enerji şirketidir.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ arasındaki güç birliği, 2008 yılının Ekim ayında imzalanan bir anlaşmayla Akenerji’de eşit katılımlı bir stratejik ortaklık halini almıştır.
Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermiştir. Kademeli olarak devreye aldığı hidroelektrik ve rüzgar santralleri ile toplamda 388 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesine ulaşmıştır. Tek başına Türkiye enerji ihtiyacının %2,7’sini karşılayacak kapasiteye sahip Egemer-Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali Temmuz 2014’te faaliyete geçmiştir. 2017 başında Ayyıldız Rüzgar Santrali’ndeki kapasite artırımıyla beraber, Akenerji’nin toplam kurulu gücü 1.224 MW seviyesine ulaşmıştır. Akenerji Türkiye enerji ihtiyacının %3’ünü tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. 

Projelendirme çalışmaları sürmekte olan ve yılda ortalama 560 GWh elektrik üretmesi beklenen Kemah Hidroelektrik Santrali’nin de tamamlanması ile Akenerji, Türkiye’deki enerji üretiminin kayda değer bir bölümünü tek başına gerçekleştirecektir.

Toptan Enerji Ticareti

Akenerji potansiyel riskleri proaktif olarak yönetirken, ürünlerini, varlık ve imkanlarını en etkin şekilde kullanma hedefiyle geliştirmektedir. Sektördeki değişim ve gelişime liderlik eden Akenerji, bu doğrultuda kendi üretim kapasitesinin yanında diğer üreticilerin enerjilerini de ürünleştirerek perakende piyasasının ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Akenerji Türkiye’ye komşu ülkelerle sınır-ötesi elektrik ticarette aktif rol almakta,  ihracat ve ithalat faaliyetlerini devam ettirmektedir. Türkiye’nin sınırı bulunmayan Orta Avrupa ve Güney Avrupa Ülkeleri’nin  elektrik piyasalarında da elektrik ticaretini aktif şekilde gerçekleştirmektedir. 2019 da açılması beklenen Doğalgaz piyasasına hazırlıklarını sürdüren ve Doğalgaz Toptan Ticaret lisansı bulunan Akenerji, bu alanda da üretim maliyetlerini sabitleme ve kârlılığı artırma prensipleri içerisinde aktif rol alacaktır.  Akenerji bu alanlardaki tüm çalışmalarını, üretilen her birim enerjinin en verimli biçimde değerlendirilmesi prensibi ile sürdürmektedir

Sürdürülebilirlik ve Çevreye Duyarlı Üretim

Akenerji, elektrik kullanımı ve diğer nedenlerle oluşan karbon ayak izini azaltmak isteyen müşterilerine, yenilenebilir enerji yatırımları vasıtasıyla elde ettiği, uluslararası kurumlardan onaylı emisyon azaltım sertifikaları sağlamaktadır. Akenerji, çevreye duyarlı üretim ve kaynakların doğru kullanımı hedefine uygun olarak tesislerinde yüksek verim ve düşük emisyon değerlerine sahip, modern, çevre dostu ve yüksek teknoloji ürünler kullanmaya özen göstermektedir. Ayrıca, Enerji Verimliliği Danışmanlığı hizmeti ile, müşterilerinin birim enerji tüketimlerinde verimliliği sağlayarak sürdürülebilirlik ve maliyet azaltma çalışmalarına destek olmaktadır.