Temsil ve İlzam Kararı

Şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı sureti aşağıda bilgilerinize sunulur.