Taahhütlerimiz

Kalite Politikamız:
Müşterilerimize güvenilir, ekonomik, çevreye duyarlı enerji sunmak ve kalite odaklı yaklaşımımızla artan enerji ihtiyacını en yüksek verimle karşılamak için çalışırız.
Çevre Politikamız:

Amacımız, temiz ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için yatırımlar gerçekleştirmek, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak olası riskleri en aza indirmek, çağdaş teknoloji uygulamalarını kullanarak doğal kaynakları en etkin şekilde tüketerek en fazla üretimi gerçekleştirmektir. Çevre konusuna yaklaşımımızı “yarınlarımızın da en az bugün kadar aydınlık olabilmesi için faaliyetlerimizi her zaman çevreye duyarlı yürütme” anlayışımız şekillendirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

“Önce İnsan” felsefesini benimseyen bir anlayışla faaliyetlerimizin her aşamasında iş sağlığı ve güvenliğini esas alırız. Çalışanlarımızın mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışabilmelerini ve sağlıkla evlerine gidip gelebilmelerini sağlamak, yasaların gerektirdiği tüm uygulamaları işletme modelimize entegre ederek en yüksek iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performansına ulaşmak önceliğimizdir.

Bilgi Güvenliği Politikamız