Genel Müdürümüzün Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

2017 yılı, 2016’da yaşanan darbe girişimi ve terör olaylarının etkisiyle  olumsuz bir havada başladı. Büyüme tahminleri %2,5-3 civarındaydı ve TL, Dolar karşısında önemli değer kayıpları yaşıyordu.

Piyasalardaki risk algısının gerilemesi, sonrasında ise iç talebi artırmaya yönelik alınan tedbirler büyüme üzerinde etkili oldu. 2017 üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi %11,1 büyüdü. Böylece Türkiye aynı dönemde G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu.

2017 yılı başında %12’ye kadar yükselen işsizlik oranı yüksek büyümenin etkisiyle %10,3’e geriledi. 2018’de Türk ekonomisinde gündemin yine cari açık, istihdam, büyüme, dış borç, kredi/mevduat oranları ve bütçe açığı olacağını tahmin ediyoruz.

Akenerji olarak 2017’de de temel stratejimiz; mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve Şirketimize katma değer yaratacak yeni projelerin geliştirilmesi oldu.

Türkiye’nin en büyük enerji üreticilerinden olan Akenerji, ülkemize hizmet için çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Enerji sektöründeki deneyimimiz 28 yılı aştı. Sene başında devreye aldığımız Ayyıldız Rüzgâr Santrali kapasite artışıyla kurulu gücümüz 1.224 MW’a ulaştı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık %3’ünü karşılayan Akenerji sektörün öncülerinden olma işlevini sürdürüyor.

Akenerji, küresel finans piyasalarındaki dalgalanmaların yanı sıra enerji sektöründe yaşanan zorluklar, artan risk algısı ve kırılganlıklara rağmen fırsatları doğru değerlendirmiş ve 2017 yılında elektrik üretimini ve satışlarını artırmayı başarmıştır.

Alınan tedbirler ve izlenen doğru stratejiler doğrultusunda Şirketimiz başarılı bir finansal ve operasyonel performans kaydetmiştir. Toplam aktiflerimizin 5,798 milyon TL’ye, ciromuzun ise 1,855 milyon TL’ye ulaştığı 2018 yılında, Şirketimiz 127 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) elde etmiş ve mevcut nakdi ile 2017 yılı içinde vadesi gelen tüm kredi borçlarını karşılamıştır.

Portföyümüzdeki tüm HES ve RES’lerimizin YEKDEM mekanizmasından yararlanması neticesinde ABD Doları bazlı satışlar kur farkı zararına karşı doğal bir hedge mekanizması oluşturmuştur.

Akenerji’nin 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu refinansman kredisinin bir bölümünün TL cinsinden kullanılmış olması Grup’un kur riskine maruziyetini azaltmıştır. Tüm kısa ve uzun dönemli yükümlülüklerinin bilincinde olan Akenerji, proaktif yaklaşım çerçevesinde operasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek için gerekli aksiyonları almaktadır.

2016’da yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerimizde kapasite artırım imkanlarını değerlendirmiş ve Ayyıldız Rüzgâr Santrali kurulu gücünün 13,2 MW artırılarak 28,2 MW’a çıkarılmasına yönelik yatırım faaliyetlerinde sona gelmiştik. Bir seneden az rekor bir sürede tüm çalışmalar tamamlanmış ve yatırım 2017 yılının başında devreye alınmıştır.

Sera Gazı Emisyon Azaltımı kapsamında “Gold Standard” kriterlerine göre Ayyıldız santralinin kapasite artırımı  yaklaşık 15.000 evin elektrik ihtiyacına denk gelmektedir. 

Bunun yanı sıra,  yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminde rüzgâr ve hidroelektrik gibi yeni santral projelerinin Şirketimiz portföyüne katılması ile ilgili pazar araştırmalarımız devam etmektedir.

Öte yandan enerji verimliliği Akenerji’nin katma değer yarattığı projelerden olmaya devam etmiştir. Akenerji, 2015 yılı itibarı ile enerji sektöründe yenilikçi bir adım niteliğinde atmış olduğu “Enerji Servisleri” hizmetleriyle,  öngördüğü katma değer ve bilinirliğini, gerçekleştirmiş olduğu projeler sayesinde kanıtlamış ve bu alanda hızlı, yenilikçi ve rekabetçi adımlarla ilerleyeceğinin garantisini sektöre göstermiştir.

“Akenerji Enerji Servisleri” işletmelere herhangi bir ek yatırım yaptırmadan sürdürdüğü projeleri ile elektrik  enerjisinde %47, doğalgaz’da %89 verimlilik değerlerine ulaşmış, 2016 yılındaki kendi rekorunu egale etmiştir. Enerji Servisleri, “verimlilik projeleri ve mühendislik hizmetleri ile birlikte”, “Akenerji ailesinin enerji sektörünün her basamağında öncü ve yetkin olduğunu” tekrar ispatlamıştır.

Enerji ticareti de, varlık bazlı sermaye harcamaları yapmadan, Akenerji’ye değer katan en önemli faaliyet alanlarımızdan birisidir.

2017 yılında Akenerji piyasaya sağladığı hizmetleri artırmış, risklere karşı önlem üretmiş ve operasyonel kârlılık açısından başarılı bir yıl geçirmiştir.

2017 yılında Akenerji, %11‘i yenilenebilir kaynaklardan  olmak üzere toplam 5,70 TWh elektrik üretimi  gerçekleştirmiştir. Bu değer 2016 yılının elektrik  üretimine göre %54’lük artışa denk gelmektedir. 2017 yılında Akenerji’nin toplam ticaret hacmi 10,2 TWh olmuştur.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yenilenebilir enerji santrallerimiz YEKDEM mekanizmasına katılmıştır. Bu sayede yenilenebilir enerji santrallerimizde ürettiğimiz elektriği yabancı (ABD Doları) para cinsinden birim fiyat ile satarak artı bir değer yaratılmıştır. Böylece referans piyasa olan Gün Öncesi Piyasasına kıyasla %66 ek gelir elde edilmiştir.

2017’de de önceki yıllarda olduğu gibi sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetlerimiz, başarılarımız ve ödüllerimiz devam etmiştir. Tüm faaliyetlerimizde, ülkemize değer katmak, çevreye katkıda bulunmak ve topluma yararlı olmak daima temel ilkemiz olmuştur.

Bu yıl yine “su Akenerji için çok önemli” prensibi benimsenmiş, suyun korunması ve gelecek nesillere sağlıklı aktarılması için elimizden ne geliyorsa yapılmıştır. Bu çabalarımız “dünyanın doğal kaynakların korunmasına odaklanan en güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşu” CDP tarafından da takdir edilmeye devam etmiştir. Akenerji, 2017 yılında CDP Turkey 2017 Water Leadership Ödülünün sahibi olmuştur.

Ayrıca santral bölgelerinde düzenlediğimiz yerel halkı bilinçlendirme toplantılarıyla topluma olan saygımız, GRI Sürdürülebilirlik  Raporumuzla yüksek standartlı, çevreye ve topluma duyarlı hizmet anlayışımız pekiştirilmiştir. 

Başarılarımız bununla da sınırlı kalmamıştır. Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan  şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi  kapsamında gönüllülük esasıyla ilk kez değerlendirilen Akenerji, Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde endekste yer almaya hak kazanmıştır.

Enerji sektöründe attığımız öncü adımlar bu yıl da takdire ve ödüle değer görülmüş, enerji dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi’nde Akenerji bir kez daha ödül kazanmıştır.

Santrallerimizin çevresindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere kitap ulaştırdığımız ve eğitimlerine katkıda bulunduğumuz projemiz  “sosyal sorumluluk” dalında “Altın Voltaj” ödülünü almıştır.

Bu başarılarımızın ışığında, 2018’in enerji sektörü için daha iyi ve öngörülebilir bir ortamda geçmesini ümit ediyoruz.

Enerji piyasasında tam liberalleşmenin sağlanması, elektrik piyasasının yanı sıra doğalgaz piyasasının da liberalleşmesi yine gündemimizdeki en önemli konular olacaktır.

İşletmede olan santralların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve elektrikte orta ve uzun vadede arz güvenliğini sağlayacak yeni yatırımların gerçekleşmesi için maliyet bazlı tarifenin oluştuğu şeffaf, rekabetçi ve öngörülebilir bir piyasa sisteminin mevcudiyeti büyük önem arz etmektedir.

2017’de dünyada, Türkiye’de ve sektörümüzde yaşanan birçok belirsizlik ve olumsuzluğa rağmen Akenerji olarak bu zamanlarda sergilenmesi gereken katılımcı, işbirlikçi ve takım oyuncusu olmaya yönelik anlayışımızı pekiştirdiğimizi düşünüyorum.

Sergilediğimiz güçlü ekip çalışması, yardımlaşma, çalışanların birbirleri ile ahenk içinde hareket etmesi, yıl içindeki zorlukları beraberce göğüslememizi sağladı. Tüm bu zorluklardan var olan en iyi koşullarda çıkabildik.

2018’de de bu anlayışımızın sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğine inancım tamdır.

Sevgi ve saygılarımla.

Serhan GENÇER

Genel Müdür