Genel Müdürümüzün Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

2015 yılı, seçimlerin yarattığı belirsizlik ortamının yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanma, enerji piyasasında oluşan arz fazlası ve düşük talep nedeniyle, elektrik fiyatlarının düşmesi ve daralan marjlar nedeniyle enerji sektörü açısından zor bir yıl oldu.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, devam eden sübvansiyonların ve kamunun piyasa dengelerini değiştiren ağırlığının etkilerini hissettiğimiz bu dönemde Akenerji olarak temel stratejimiz; mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve Şirket’imize katma değer yaratacak yeni projelerin geliştirilmesi olmuştur.

2015, yaşanan zorluklara rağmen alınan tedbirler ve izlenilen doğru stratejiyle ciromuzun bir önceki seneye göre %60 arttığı, FAVÖK’ün 26 milyon TL’den 296 milyon TL’ye yükseldiği ve 140 milyon TL faaliyet kârı elde edildiği operasyonel sonuçlar açısından iyi bir yıl olmuştur. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, düşük piyasa fiyatlarına rağmen sahip olduğu yüksek verimlilik sayesinde olabildiğince düşük maliyet avantajıyla işletilirken, hidroelektrik santrallerimizde de, üretim ve hidroloji anlamında olumlu sonuçlar elde edildi.

2015 yıl sonu itibarıyla 1292 MW olan mevcut kurulu gücümüzün %30’unu oluşturan 388 MW’ı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıdır.

Yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerimizde kapasite artırım imkanlarını değerlendirerek Ayyıldız Rüzgar Santrali’nde kapasite artırım kararı aldık. Ayyıldız’da 15 MW olan kurulu gücün 28,2 MW’a çıkarılması için çalışmalarımız 2016 yılında devam edecektir. Sera Gazı Emisyon Azaltımı kapsamında “Gold Standard” kriterlerine göre tescil edilen santralin kapasite artırımı  yaklaşık 15.000 evin elektrik ihtiyacına denk gelmektedir.  Yılda ortalama 560 GWh elektrik üretmesi beklenen, 198 MW kurulu güce sahip Kemah Santrali’nde projelendirme çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Küçük ölçekli güneş enerjisi projelerinde de piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, katma değer yaratabileceğimiz enerji verimliliğine yönelik proje seçenekleri üzerinde çalışıyoruz.  

2015 yılındaki bir diğer başarımız ise pazardaki büyüme ve likiditenin artmasıyla, daha etkin bir Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi altyapısı oluşturulmasıydı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki hareketlenme ve tezgahüstü piyasalarındaki ürün çeşitliliğinin artmasıyla ticaret işlem hacmimizde de artış yaşadık.

2015 yılında 14’ü yeni olmak üzere toplam 70’i aşkın şirketle 400’den fazla enerji ticareti işlemi gerçekleştirdik. Akenerji, 2015 yılında gerçekleştirdiği toplam 10,7 TWh elektrik satış hacminin %45’ini DUY piyasasında, kalanını ise ikili anlaşmalar yoluyla yaptı. Gün İçi Piyasası’nın Temmuz 2015’te faaliyete geçmesiyle birlikte Akenerji olarak başta dengesizliklerin yönetimi olmak üzere aldığımız ticari pozisyonlarla 3,5 GWh’lik işlem hacmi gerçekleştirdik. Borsa İstanbul tarafında ticaret hacmini ve piyasalardaki likiditeyi arttırmak amacıyla 2015 yılı Haziran ayında VİOP (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası) katılımcısı olduk. İlk işlemimizi gerçekleştirdiği 25 Haziran 2015 tarihinden bu yana 7,5 milyon TL’lik işlem hacmiyle, aynı dönemdeki toplam piyasa işlem hacminin yaklaşık %6,1’ini oluşturduk. Sadece kendi üretim portföyümüzü değil piyasadaki diğer üreticilerin üretim portföyünün yönetimiyle de hizmette fark yarattık.

Akenerji, yine 2015 yılında operasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek ve nakit akışını rahatlatmak amacıyla proaktif yaklaşım göstererek 1,1 milyar dolar tutarındaki mevcut kredilerini refinanse etmiştir. Yine Akenerji’nin mali yapısını güçlendirmek ve operasyonel verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla Trabzon İlinde bulunan 81 MW kurulu gücündeki Akocak HES’in üretim lisansı yılsonu itibarıyla sonlandırılarak satışı gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetlerimizle de başarılara imza attığımız bir yıl oldu. 25. kuruluş yılımız onuruna düzenlediğimiz “1292 MW” sergimizde resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden genç, orta ve usta kuşaktan 25 sanatçıya destek verdik.

Sergiden elde edilen gelirin Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla eğitime aktarıldığı projemize müzik, sinema ve sanat dünyasından tanıdık simalar da destek verdi. Gönüllü olarak yer aldığımız Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye İklim Değişikliği Raporlaması ve Su Raporlaması ile uluslararası standartta çevre duyarlılığımızı; santral bölgelerinde düzenlediğimiz yerel halkı bilinçlendirme toplantıları ile topluma olan saygımızı, GRI  Sürdürülebilirlik  Raporumuzla yüksek standartlı, çevreye ve topluma duyarlı hizmet anlayışımızı pekiştirdik. 

2016 yılında ekonominin geçen yıla göre istikrar kazanacağı, kur dengesinin sağlanacağı bir ortam bekliyor, yatırımcılar için belirsizliklerin ortadan kalkarak güvenilir ve öngörülebilir bir büyüme ve yatırım ortamının tekrar oluşturulmasını diliyoruz.

Enerji sektörü ile ilgili beklentilerimiz arasında ise, piyasada likiditenin artırılması ve yatırımcılara doğru yatırım sinyalini verecek olan nihai piyasa takas fiyatı, yani spot referans piyasa fiyatının oluşturulması için enerji borsası EPİAŞ’ın işlerlik kazanması yer almaktadır. Öte yandan Avrupa’da yürütülen REMIT benzeri elektrik piyasasında şeffaflaşmaya dönük uygulamaların Türkiye’de yerleşmesiyle, likiditenin artmasını, piyasanın daha etkin işlemesini bekliyoruz. Yatırımcıların önünü görebildiği, etkin ve liberal bir elektrik piyasasının işlerliği, aynı ölçüde liberal bir doğal gaz piyasasını da gerektiriyor. Maliyet bazlı otomatik fiyatlama mekanizmasına yeniden geçilmesi de bir diğer beklentimiz olarak öne çıkıyor.

Piyasanın zorlu koşullarına rağmen yıl boyunca kararlılık, disiplin ve özveri ile emek veren Akenerji ailesinin tüm fertlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Şirketimiz yenilikçi ve kârlı proje seçeneklerini değerlendirmeye ve  piyasadaki lider ve güvenilir konumunu pekiştirmeye 2016 yılında da devam edecektir. Bu yolculukta destekleriyle bizleri yüreklendiren tüm hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, finansörlerimize ve sosyal paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Ahmet Ümit Danışman

Genel Müdür