Genel Müdürümüzün Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

2016 yılı, ekonomik büyüme rakamlarındaki düşüş, Türk Lirası’ndaki değer kaybı, elektrik piyasasında arz fazlası, düşük fiyatlar ve global ekonomideki gelişmelerin etkisiyle, enerji sektörü açısından zor bir yıl oldu. 

Akenerji olarak 2016’da da temel stratejimiz; mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve şirketimize katma değer yaratacak yeni projelerin geliştirilmesi olmuştur.

Enerji sektöründe 27 yılı aşkın bir deneyime sahip olan şirketimiz, şu anda sahip olduğu 1224 MW’lık kurulu gücüyle Türkiye enerji sektörüne yön veren öncü firmalardan olma özelliğini korumaktadır.

Yaşanan zorluklara rağmen aldığımız tedbirler, izlediğimiz doğru ticaret stratejimiz, ürün çeşitlendirmemiz ve risk yönetimimiz sayesinde operasyonel karlılık açısından beklentilerimiz ile uyumlu bir yıl geçirdik.

Akenerji açısından bakıldığında, 2016 yıl sonu itibarıyla faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız 234 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, düşük piyasa fiyatlarına rağmen sahip olduğu yüksek verimlilik sayesinde olabildiğince düşük maliyet avantajıyla işletilirken, hidroelektrik santrallerimizde de, üretim ve hidroloji anlamında olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Tüm kısa ve uzun dönemli yükümlülüklerinin bilincinde olan Akenerji, proaktif yaklaşım çerçevesinde operasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek için gerekli aksiyonları almıştır. YEKDEM satışları, dolar bazındaki nakit ve refinansman kredisinin bir bölümünün TL cinsinden kullanılmış olması Akenerji’nin kur riskine maruziyetini azaltmıştır.

Geçtiğimiz yıl, yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerimizde kapasite artırım imkanlarını değerlendirdik.  Ayyıldız Rüzgar Santrali kurulu gücünün 13,2 MW artırılarak 28,2 MW’a ulaşmasına yönelik yatırım faaliyetlerinde sona gelindi ve ilave yatırım 2016’nın son günlerinde tamamlandı. Sera Gazı Emisyon Azaltımı kapsamında “Gold Standard” kriterlerine göre Ayyıldız santralinin kapasite artırımı  yaklaşık 15.000 evin elektrik ihtiyacına denk gelmektedir. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da sektöre öncülük ettiğimiz projelerimizden olan sanal santral ihalelerine devam etmeyi planlıyoruz.  Katma değer yaratabileceğimiz enerji verimliliğine yönelik projelerimizi de sürdürüyoruz.

Enerji ticareti de, varlık bazlı sermaye harcamaları yapmadan, Akenerji’ye değer katan en önemli faaliyet alanlarımızdan birisidir. 2016’da Akenerji santrallerinde %24’ü yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere toplam 3,7 TWh’lik üretim gerçekleşti. Akenerji’nin toplam ticaret hacmi ise geçen yıla göre %56 oranında artarak 16,5 TWh oldu. Önceki yıllarda kısmi katılım sağladığımız YEKDEM mekanizmasına 2016 yılında tüm yenilenebilir elektrik üretim kaynaklarımızla katılım sağladık ve spot gelire oranla %74 ek gelir elde ettik.  Akenerji olarak  kendi üretim portföyümüzün yanısıra, diğer piyasa katılımcılarından elde ettiğimiz yaklaşık 4,0 TWh’lik ek kaynağı da portföyümüze dahil ederek ticaretimizi önemli oranda artırdık ve katma değer sağladık.

“Ürün çeşitliliğine” verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak, 2015’te temellerini attığımız “piyasa erişim hizmetlerini” de 2016’da uygulamaya geçirdik. Müşterilerimiz için piyasadan 1,8 TW’lık enerji tedarik hizmeti verdik.

2016’da da önceki yıllarda olduğu gibi sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetlerimizle başarılara imza atmaya, ödüller kazanmaya devam ettik.   Tüm faaliyetlerimizde, ülkemize değer katmak, çevreye katkıda bulunmak ve topluma yararlı olmak yine temel ilkemiz oldu.

Bu  ilkeyle çıktığımız yolda, “Su bizim için çok önemli dedik, suyun korunması ve gelecek nesillere sağlıklı aktarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ettik.”  Bu çabalarımız “dünyanın doğal kaynakların korunmasına odaklanan en güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşu” CDP tarafından da takdir edildi. CDP Türkiye 2016 Su programı’nda “tek elektrik firması” olduk, performans notumuzu C’den B’ye yükselttik. 

Gönüllü olarak yer aldığımız Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye İklim Değişikliği Raporlaması ve Su Raporlaması ile uluslararası standartta çevre duyarlılığımızı; santral bölgelerinde düzenlediğimiz yerel halkı bilinçlendirme toplantıları ile topluma olan saygımızı, GRI  Sürdürülebilirlik  Raporumuzla yüksek standartlı, çevreye ve topluma duyarlı hizmet anlayışımızı pekiştirdik. 

Enerji sektöründe attığımız öncü adımlar bu yıl da takdire değer görüldü. Yedincisi gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi’nde Akenerji bir kez daha ödül kazandı. Akenerji;  ilkini Nisan,  ikincisini Kasım ayında gerçekleştirdiği ve Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin kapasitesini paydaşlarına açtığı “Sanal Santral İhalesi” projesiyle “Altın Voltaj” ödülünü aldı.

İşletmede olan santralların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve elektrikte orta ve uzun vadede arz güvenliğini sağlayacak yeni yatırımların gerçekleşmesi için maliyet bazlı tarifenin oluştuğu şeffaf, rekabetçi ve öngörülebilir bir piyasa sisteminin mevcudiyeti büyük önem arz etmektedir.

Tüm Akenerji hissedarları, çalışanları ve paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin enerjisini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Saygılarımla,

Serhan GENÇER

Genel Müdür