Sektörde Akenerji

Akenerji Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketidir. Türkiye enerji sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akenerji, sektördeki 25 yılı aşan deneyimi ile elektrik üretiminin yanı sıra, toptan enerji ticareti konusunda da faaliyet gösteren entegre bir enerji şirketidir. Haziran 2000’den itibaren Şirket’in %25 oranındaki hissesi halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlamıştır.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ arasındaki güç birliği, 2008 yılının Ekim ayında imzalanan bir anlaşmayla Akenerji’de eşit katılımlı bir stratejik ortaklık halini almıştır.

Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermiştir. Yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği ilk üretim tesisi Ayyıldız Rüzgar Santrali’dir. Bunun yanı sıra kademeli olarak devreye aldığı 8 hidroelektrik santrali ile toplamda 388 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Akenerji, 2015 yılında özellikle yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerinde kapasite artırım imkanlarının değerlendirilmesine odaklanarak, Ayyıldız Rüzgar Santrali’nin 15 MW olan kurulu gücünü 28,2 MW’a çıkarmak için çalışmalara başlamıştır. 

Tek başına Türkiye enerji ihtiyacının %2.6’sını karşılayacak kapasiteye sahip Egemer-Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin Temmuz 2014’te faaliyete geçmesi ile birlikte Akenerji’nin toplam üretim kapasitesi iki buçuk katına çıkarak 1.211 MW seviyesine ulaşmıştır.

Projelendirme çalışmaları sürmekte olan ve yılda ortalama 560 GWh elektrik üretmesi beklenen Kemah Hidroelektrik Santrali’nin de tamamlanması ile Akenerji, Türkiye’deki enerji üretiminin kayda değer bir bölümünü tek başına gerçekleştirecektir.