Genel Müdürümüz Serhan Gençer "Forum İstanbul 2017"de "Türkiye'nin Enerjide Yol Haritası" oturumunda bir konuşma yaptı.

Forum İstanbul 2017’de enerji sektöründe güncel sorunlar “Stratejik sektör enerjide Türkiye’nin yol haritası” başlıklı oturumunda tartışıldı. Küresel enerjinin son durumu, enerji yatırım stratejilerinde liderler için yol haritası, petrol ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enerji politikası üzerindeki etkileri ve yenilebilir enerji kaynakları gibi başlıkların tartışıldığı oturuma sektörün önemli temsilcileri katıldı.

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer oturumda yaptığı konuşmada, “her gelişmekte olan ülkenin ihtiyacı olduğu gibi Türkiye’nin de yabancı yatırımcılara ihtiyacı var. Yabancı yatırımcının mutlu olmasının birinci kuralı şeffaflık. Şeffaflık, öngörülebilirliği ve beraberinde sürdürülebilirliği getiriyor. İlave yabancı yatırımcıyı ülkemize çekebilmemiz için öncelikle mevcut yabancı yatırımcıyı memnun etmemiz gerekir. Çünkü yeni gelecek olacak yabancı yatırımcılar, bilgi almak için mevcut yabancı yatırımcılar ile görüşecektir” dedi.