İştiraklerimiz ve ...

Yatırımlarımız

Yatırımlarımız
Mevcut Santrallarımız Elektrik (MW)
Erzin - Egemer DGS 904
Ayyıldız RES 15
Bulam HES 7
Uluabat HES 100
Feke II HES 70
Burç HES 28
Feke I HES 30
Gökkaya HES 30
Himmetli 27
Toplam 1.211

Akenerji 1989 yılında, Türkiye’nin ilk Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu olarak faaliyetine başlamış, bugün gerek tesis sayısı gerekse toplam üretim kapasitesiyle ülkemizdeki özel sektör elektrik üretim şirketlerinin en büyüklerinden birisi haline gelmiştir. 1992 yılından bu yana yapılan yatırımlar sonucu 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1292 MW elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır.

2010 yılı içerisinde sırasıyla Akocak (81 MW), Bulam (7 MW), Burç Bendi (28 MW), Uluabat (100 MW) ve Feke 2 (70 MW) santrallerini devreye alan Akenerji, üretim portföyünü çeşitlendirmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücünü 301 MW’a çıkarmıştır.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında hız kesmeyen Akenerji, 2011 yılında Feke I (30 MW) santralini, 2012 yılında ise Himmetli (27 MW) Santralini devreye almıştır. Buna ek olarak Akenerji, 2010 yılı Mayıs ayında devraldığı İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin lisans sahibi bulunduğu Erzincan ilinde kurulması planlanan Kemah HES projesi ile bu alandaki yatırımlarına devam etmektedir. Fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup projelendirme çalışmaları halen devam eden Kemah HES projesinin 160 MW olan kurulu gücü, 198 MW olarak revize edilmiştir.

Akenerji’nin CEZ Grubu ile yaptığı stratejik ortaklığın en önemli projelerinden biri Hatay’ın Erzin ilçesinde kurulması planlanan yaklaşık 900 MWm / 882 MWe kapasiteli EGEMER doğal gaz santrali projesidir. Bölgeye çevre dostu ve yüksek verimliliğe sahip, çağdaş bir enerji santrali kazandırmayı amaçlayan ve 2011 yılında inşaatına başlanan proje 2014 yılında işletmeye geçmiştir.

Sadece kendi üretim portföyüyle yetinmeyen Akenerji, 2010 yılının Mayıs ayında Polat Enerji’nin 100 MW’lık elektrik üretim gücüne sahip santrallerinin yıl sonuna kadar üreteceği tüm elektriği satın almıştır. Bu iş birliğini 2011 yılı sonuna kadar uzatan Akenerji, mevcut kurulu gücü 128,3 MW olan ve yıl sonuna kadar kademeli olarak 189,2 MW’a çıkması hedeflenen rüzgar santrallerinin tüm kapasitesini satın almıştır.

Geride bıraktığımız dönemde Akenerji yoğun bir yatırım ve yapılanma süreci geçirmiştir. 2005-2014 yılları arasında hem küresel piyasalarda hem de Türkiye piyasasında yaşanan gelgitlere, krizlere rağmen, Akenerji yatırımlarına planladığı gibi devam ederek, hepsini tamamlamıştır.

Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırımın gerçekleştirildiği bu süreçte toplam büyüklüğü 373 MW’ı bulan 8 hidroelektrik santral devreye alınmıştır. Akkök ve CEZ stratejik ortaklığının en büyük yatırımı, aynı zamanda da Türkiye’nin en verimli santrallerinden biri olan 904 MW büyüklüğündeki Egemer – Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali üretime başlamış, toplam 304 MW büyüklüğündeki 3 doğalgaz santrali ise günümüz piyasa ihtiyaçlarını karşılayamadığı için üretim portföyünden çıkartılmıştır.

2014 Temmuz ayında Egemer DGÇS’nin işletmeye geçmesi ile birlikte Akenerji, hem kaynak açısından hem de coğrafi olarak çeşitlendirilmiş, en yeni teknolojilerin kullanıldığı 1292 MW büyüklüğündeki üretim portföyüne kavuşmuştur.

Erzincan ilinde kurulması planlanan 198 MW kurulu güce sahip Kemah Hidroelektrik Santrali’nin projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Kemah Akenerji’nin, bugüne kadar projelendirdiği en büyük yenilenebilir enerji kaynaklı üretim santralidir.

Akenerji, kendi üretim kaynaklarının yanı sıra diğer üreticilerin kaynaklarını da toptan enerji alım anlaşmaları ile piyasaya sunmaktadır. Bu kapsamda Akenerji üretici kimliği ile olduğu kadar enerji ticareti alanında da sektördeki sayılı şirketler arasında yerini almıştır.