Toptan Enerji Ticareti

Akenerji potansiyel riskleri proaktif olarak yönetirken, ürünlerini, varlık ve imkanlarını en etkin şekilde kullanma hedefiyle geliştirmektedir. Sektördeki değişim ve gelişime liderlik eden Akenerji, bu doğrultuda kendi üretim kapasitesinin yanında diğer üreticilerin enerjilerini de ürünleştirerek perakende piyasasına likidite sağlamaktadır. Enerji ithalat ve ihracat faaliyetlerini de sürdüren Akenerji bu kapsamda Bulgaristan ve Yunanistan ile sınır ötesi enerji ticareti yapmaktadır. Akenerji, toptan enerji ticareti alanındaki tüm çalışmalarını, üretilen her birim enerjinin en verimli biçimde değerlendirilmesi prensibi ile sürdürmektedir.

 

Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. , elektrik satışındaki yükselen başarı grafiği ile bugün, üretim kapasitesinin üzerinde bir portföyü yönetmektedir. Enerji dengesizliğinden kaynaklı maliyet azaltılmasının Şirket karlılığı açısından öneminin bilincinde olan Akenerji, bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin önüne geçmek amacıyla, risk yönetimi çerçevesinde, serbest piyasa fiyatlarındaki değişimi dinamik olarak takip etmekte ve aksiyon almaktadır.