Kurumsal Yönetim Komitesi


Jiri Schwarz
Komite BaşkanıÖzge Özen Aksoy
Komite Üyesi
Ondrej Dvorak
Komite Üyesi
İzzet Özberki
Komite Üyesi