Karbon – Nötr Sertifikası

Akıllı elektrikdoğa dostudur

Siz içinizi rahat tutun.Tedarik ettiğimiz elektrik hem akıllıhem de çevreye sizin kadar duyarlı.

İşletmelerin DoğadakiKarbon Ayak İzi

İşletmelerin faaliyetleri sırasında çevreye verdiği zarar, bu faaliyetler sonucu açığa çıkan sera gazı miktarı üzerindendeğerlendirilir. İşletmeler faaliyetlerisonucu belirli miktarda karbonemisyonu oluşumuna sebep olur.Emisyon sonucu açığa çıkan karbonçevreye zarar vererek işletmelerin“karbon ayak izini” oluşturur. Bu durum, çevrenin korunmasıkonusunda hassasiyet sahibi işletmeler için olumsuzlukteşkil eder.

Çözüm: Akenerji Enerji Servisleri

Kuruluşumuzdan bu yana doğayla ortak bir şekilde hareketediyoruz. Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini özenle yönetiyoruz. Ürün portföyümüze Karbon - Nötr Sertifikasını ekleyerek, bizim kadar doğaya değer veren müşterilerimize, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı, ürün çeşitliliğimizi ve çevrecibakış açımızı sunuyoruz. Bu şekilde, elektriğimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini resmi bir belgeyle göstermiş oluyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada en büyük engellerden biri olan elektrik tüketimi kaynaklı karbon ayak izinin silinmesine yardımcı oluyoruz.

Uluslararası doğrulayıcı firma Bureau Veritas tarafından onaylı bu sertifika, müşterilerimizin karbon salınımlarını dengelediklerini gösterir. Karbon - Nötr Elektrik sayesinde müşterilerimize, faaliyetleri sırasında oluşturdukları karbon salınımını sıfırlama imkânı veriyoruz.

Müşterilerimize Sağlanan Faydalar!

• Müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadakarşılaştıkları en büyük engel olan karbon ayak izi, uluslararasıdoğrulayıcı bir firma tarafından verilmiş sertifika ile silinmişolur.

• Müşterilerimizin operasyonel süreçlerinin tamamındaoluşturdukları ve atmosferde sera gazı etkisi yaratankarbondioksitin etkisi azaltılır.

• Müşterilerimiz çevreye olan duyarlılıklarını sertifikaylaresmileştirmiş olur.