CEZ Group

Genel Merkezi Çek Cumhuriyeti’nde bulunan CEZ Group, birçok Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesi ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren entegre bir enerji grubudur. Grubun ana faaliyet alanı, elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı,doğal gaz ticareti ile satışı ve kömür çıkarımıdır. CEZ Group,26,000 çalışanı ile faaliyetgösterir.

CEZ A.Ş. isimli ana şirketin en büyük hissedarı (20 Haziran 2014 itibariyle) toplam Şirket hisselerinin yaklaşık %70’ine sahip Çek Cumhuriyeti’dir. CEZ A.Ş.’nin hisseleri Prag ve Varşova borsalarına kote olup PX ve WIG-CEE endekslerine dâhildir.

Çek Cumhuriyeti’nde bulunan CEZ Group şirketleri, kömür çıkarır ve satar; elektrik ile ısı üretir ve dağıtır; elektrik ve diğer emtialarının ticaretini yapar; nihai müşteriye elektrik, ısı ve doğalgaz satar ve diğer benzeri hizmetler verir. Enerji üretim portföyleri;nükleer, kömüre dayalı, gaz, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynaklarını içerir. CEZ Group’un kilit nokta olarak değerlendirilen Çek Cumhuriyeti piyasasındaki etkin varlığını sürdürebilmek adına, Group’un portföyü kapsamlı olarak yenilenir, iyileştirilir ve geliştirilirken; dağıtım kanalları da ayrıca güncellenmektedir.

CEZ Group, yurtdışında özellikle Orta ve Güneydoğu Avrupa piyasalarına ağırlık verir. Buralardaki başlıca faaliyetleri; elektrik dağıtımı, üretimi, ticareti ve satışıdır. CEZ Group’un Hollanda ve İrlanda’da kurulu iştirakleri, holding şirketleri ve finansman sağlayan şirketlerdir.

CEZ Group; Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya ve Türkiye’de bulunan üretim ve dağıtım varlıklarının sahibi ya da müşterek sahibidir. CEZ Group, Polonya’da iki adet maden kömürüne dayalı termik santral ve ülkenin Çek Cumhuriyeti sınırı yakınında iki adet hidroelektrik santral işletmektedir.Ayrıca rüzgâr santrali hazırlayan bir geliştiricinin sahibidir. Romanya’da ise yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetinde bulunur, elektrik dağıtım ve satışını da gerçekleştirir. Bulgaristan’da ülkenin batı kesimine elektrik dağıtıp satar. Türkiye’de CEZ Group ve yerel ortak şirket bir dağıtım ve satış şirketi işletirken, gaz yakıtlı, hidroelektrik santralleri ile rüzgâr santrallerinden elektrik üretmektedir.

CEZ Group, birçok Avrupa ülkesinde elektrik ve diğer emtiaların toptan satış piyasalarında ticari faaliyetlerini yürütmektedir. CEZ Group, sadece Çek Cumhuriyeti’ndeki nihai müşteriye değil aynı zamanda Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, Polonya ve Slovakya’daki nihai müşterilere de elektrik ya da doğal gaz satmaktadır.

Bununla beraber CEZ Group’un faaliyetleri, çalışanlara, topluma ve çevreye karşı sorumlu olmayı da içeren oldukça sıkı etik standartlar kapsamında yürütülür. Bu faaliyetler çerçevesinde CEZ Group, sürdürülebilir gelişim ilkelerini benimserken enerji verimliliğini destekler, yeni teknolojilerin kullanımını teşvik eder ve çalışanların mesleki gelişimini destekleyecek bir ortam yaratır.

Stratejik olarak CEZ Group, enerji sektöründeki yeni trendleri takip etmeyi benimsemiştir. Yeni iş alanlarına girerek müşterilerine onların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler ve hizmetler sunar.

CEZ Group’un misyonu, müşterilerine ve bir bütün olarak topluma güvenli, güvenilir ve pozitif enerji sağlamaktır. CEZ Group’un vizyonu ise enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve hayat kalitesinin artırılması için yeniliği getirmektir. Kurum kültürü; CEZ Group’un değerini yükseltmek için iç verimlilikte güvenlik, kesintisiz büyüme ile iş segmentleri ve çalışanların inisiyatifinin artırılmasını vurgulamaktadır.

Detaylı bilgi için CEZ Group’un internet sitesini www.cez.cz ziyaret edebilirsiniz.